Refleksje

Posiadanie zdjęć to luksus,
którego być może nie potrzebujemy,
ale tęsknota za nimi jest
całkowicie naturalna.
Menu